wz

Zajímavosti v horním údolí řeky Arc


foto Olga

Trošku historie - Savojské knížetství:

N.P. La Vanoise patří do Savojska. Tento kraj byl obydlen již před 10 000 lety v době kamenné, bronzové i železné. Svůj vliv na něj měli i Římané, kteří oblast pojmenovali Sabaudia, založili města (Annecy, Aix) a postavili zde silnice na dvou hlavních osách: Grenoble (Cularo) - Ženeva (Genabum) a Vienne (Vienna) - Miláno (Mediolanum). Přinesli do oblasti také latinský jazyk a křesťanství. Křesťanství se stalo dominantním náboženstvím ve 4. století a ještě dnes po prvních křesťanech můžeme nalézt památky jako církevní budovy v Ženevě nebo baziliku v Aime en Savoie. Tento departement existuje už od 11.stol. Ve středověku na počátku 15. století byla moc hrabat ze Savojska (Comtes de Savoie) a savojský rod na vcholu: hrabě Amédée VIII. obdržel vévodský titul a stal se prvním Savojským vévodou a za své vlády k Savojsku připojil i další hrabství (Piémont, Turín).  Savojská dynastie, jejíž území byla předmětem neustálého vyměňování a kupčení, vládla v současných departementech Savojsko (Savoie) a Horní Savojsko (Haute Savoie), v Niceském hrabství a na Sicílii. Tento stát byl pevný a měl svou armádu, právní systém a síť spojenců od Anglie po Byzancii. V polovině 15. století bylo Savojské vévodství mezi nejdůležitějšími zeměmi na mapě Evropy.  Teprve v r.1960 vydalo Savojsko souhlas s připojení k Francii.

Savojské baroko

foto Olga

V 17. a 18.stol. s sebou období protireformace přineslo nové pozdně gotické a teatrální náboženské přesvědčení. Mezi nespočtem pozlacených andělů a zpodobnění svatých tak savojská údolí odhalují 60 barokních kostelů s rozměrnými osvětlenými vertikálními reliéfy, umístěnými za oltářem. Přes tyto kostely vede tzv. barokní stezka "Les Chemins du baroque". Ta prochází údolími Tarentaise, Maurienne a Val d'Arly. 

Museum of Archaeology Sollières-Sardières

První lidské osídlení oblasti Maurienne se datuje do období neolitu, 3000 let př.n.l. , o čemž svědčí nálezy z jeskyní Sollières cave a Balmes cave. Jeskyně byly objeveny v r.1972 blízko obcí Sollièr, Sardières. Vykopávky v nich nalezené spadají do období 3000 až 1500 let př.n.l. Nálezy jsou umístěny v muzeu Museum of Archaeology Sollières-Sardières.
 

foto Olga

Lanslebourg

Muzeum baroka v kostele, který již neslouží církevním účelům. Již r.218 př.n.l. procházel tudy a pak dál přes průsmyk Col du Mont Cenis Hanibal se svým vojskem a slony při tažení na starověký Řím.. Již od 12.stol. tudy vedla přes hory kolem Mount Cenis významná obchodní stezka. V r.1805 přes průsmyk Col du Mont Cenist nechal Napoleon postavit silnici, která spojovala italské Susse s Val Cenis a Lanslebourgem. Mezi kulturní a historické bohatství Val Cenis Lanslevillard a Val Cenis Lanslebourg patří například středověké nástěnné malby v kapli St Sébastien a barokní mobiliář vyrobený místními umělci v kostele St. Michel v Lanslevillard. Tradičním lákadlem je muzeum nacházející se ve starém kostele, který pomůže lépe pochopit smysl a originálnost savojského barokního umění.

muzeum

foto Olga