wz

Boučkův statek


foto Olga

Roubený lidový statek z počátku 19. století nacházející se ve Vranovém na Maloskalsku u mostu přes řeku Jizeru. Je typickou ukázkou lidové architektury Pojizeří. Roubená patrová budova se sedlovou střechou a vysokou členitou lomenicí na zděné části s letopočtem 1813. Statek byl nedávno zrekonstruován. V objektu jsou zachovány původní klasicistní prvky, např. dveře a okna, které inspirovaly řemeslníky z celého okolí. Síň je vybavena původními klasicistními dveřmi, zasazenými do pískovcového ostění. Zajímavá jsou empírově orámovaná okna světnice, upravená počátkem 19. století. Jde o nejhezčí klasicistní orámování oken, které bylo dochováno v pojizerském regionu. Pod jeho vlivem byla upravována okna v celém okolí. Je zde také umístěna stálá expozice o historii Maloskalska a galerie výtvarných děl. V přízemí se nachází stylová "Boučkova hospoda". V patře je umístěno sezonní turistické informační středisko. Celý areál doplňuje výměnek a stodola, které slouží jako občasná výstavní síň.

foto Olga