wz

Přírodní rezervace Bučiny u Rakous


foto z internetu

Vyhlášena v r.1995. Bučiny u Rakous jsou chráněnou přírodní rezervací mezi Turnovem a Malou Skálou. V hlubokém zaříznutém údolí, bývalém nárazovém břehu meandru, jsou odkryta souvrství vápnitých pískovců až slínovců, které vytvářejí podklad pro pískovce kvádrové, které jsou typické pro Český ráj. Svahy nad Jizerou se skalní stěnou, skalními bloky a sesuvy jsou porostlé polopřirozenými lesy ve stáří 80 - 115 let, s převažující květnatou bučinou s výskytem řady ohrožených druhů rostlin a živočichů. Na vršku jsou v lese ukryty trosky středověkého hradu Zbirohy. Ze stejnojmenné osady je také rezervace přístupná (případně od řeky Jizery). Z rostlin se vyskytuje okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), korálice trojklanná (Corallorhiza trifida), lilie zlatohlavá (lilium martagon).

okrotice bílá

korálice trojklanná

lilie zlatohlavá