wz

Hodkovice

Hodkovice nad Mohelkou (německy Liebenau) jsou město na severu Čech. Leži asi 10 km jižně od města Liberce. Je druhým největším městem Podještědí, má přes 2600 obyvatel. Územím dnešních Hodkovic procházely již v dávných dobách obchodní stezky z Lužice do vnitrozemí a dále pak na jih přes Prahu. Na místě, kde se obě cesty spojovaly vznikla osada, která se stala hospodářským centrem v panství Frýdštejnského. Za třicetileté války nebyly Hodkovice ušetřeny škod válečných. Po nezdařeném stavovském odboji roku 1547 byly Hodkovice konfiskovány Adamovi z Vartemberka a spojeny se sousedním panstvím českodubským. Až do 19. století si Hodkovice udržovaly svůj formanský ráz, bylo tu mnoho hospod a hostinců pro projíždějící obchodníky. Další významnou obchodní činností města byl obchod se sklem a později i textilní průmysl. Posledním majitelem byl Alain Rohan ze sychrovského zámku. až do roku 1945.

 

foto Olga

Kostel sv.Prokopa:

První písemná zmínka o hodkovickém kostele je z roku 1352. Šlo pravděpodobně o dřevěný kostel, který byl několikrát přestavován, až v roce 1692 vyhořel. Současný kostel byl dohotoven v roce 1720. Věž byla postavena až v r.1845. Velmi vzácné jsou železné dveře u sakristie, pocházející údajně z hradu Bezděz.

Novorenesanční radnice:

Budova je z roku 1812, ale svou současnou podobu získala až v roce 1889. Na tomto místě kdysi stávala stará radnice, která ale v roce 1806 shořela.

 

Křížová cesta a kalvárie:

1818 položen základní kámen k první kapli. V roce 1820 stálo již 5 kapliček a vrcholová kaple. Od té doby se přes 20 let marně žádalo o vysvěcení. Vrcholová kaple však dlouho nevydržela. V roce 1864 vyhořela. Opětovné postavení bylo celé z kamene a tato novogotická stavba byla dokončena v roce 1867. V padesátých letech byly zničeny obrazy zastavení a kapličky se pomalu rozpadávaly. Vyhlášením památkové zóny byly získány prostředky pro regeneraci této křížové cesty. V roce 2000 bylo za přítomnosti biskupa provedeno vysvěcení této památky.