wz

Krásná

Nachází se východně od Jablonce nad Nisou, pod Černou Studnicí. Obec se ve středověku jmenovala Šubrtovice, potom Šumburk-Jistebsko, a dnes se osada jmenuje Krásná a je součástí obce Pěnčín. Je připomínaná od roku 1608, jako součást panství Skály. Obec proslavil její rodák, místní lékař a léčitel Jan Josef Kittel, zvaný „Faust Jizerských hor“, o němž koluje mnoho pověstí, v nichž nechybí ani pakt s ďáblem. Johann Josef Kittel  (1704 – 1783) se narodil i zemřel v horské vesnici Šumburk pod Černostudničním hřebenem. Jeho pradědeček Kašpar Kittel přišel jako ranhojič kolem roku 1643 do Jizerských hor a usadil se v Šumburku. Otec Jana Kittela žil v téže obci, jeho „zámečnická mast“ byla  starým a proslulým rodinným receptem. Z celého rodu Kittelů byl Jan Josef nejslavnějším léčitelem, přesto ho němečtí badatelé marně hledali mezi mediky a absolventy pražské univerzity. Jan Kittel tedy získal pověst jako laický ranhojič, který se jen vlastní schopností, nadáním a rodovou zkušeností vyšvihl až na lékaře majitelů panství, hrabat Desfoursů, na odborníka, kterého šlechtici a měšťané zvali až do Prahy. Postavil si v Šumburku mohutný dům podobný hradu čp.10, který dodnes stojí. U domu byla zahrádka s léčivými rostlinami, na dvoře jednoduchá nemocnice, v domě vlastní lékárna. Jan Kittel se postaral i o školu a kostel pro svou rodnou obec. Téměř jen z vlastních prostředků nechal postavit kostel v letech 1756 – 1760. Smrtí slavného lidového léčitele a hraběcího chirurga zmizela i sláva jizerskohorského Šumburku.

foto z internetu

foto Olga

Kittelův dům - Postaven na konci čtyřicátých let 18. století. Po konfiskaci v roce 1945 sloužil objekt jako bytový dům pod Domovní správou v Železném Brodě. Dne 3. května 1963 Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem vyhlásilo objekt kulturní památkou, v roce 1984 byl znovu zaregistrován ústeckým Národním památkovým ústavem. Obnova Kittelova domu byla zařazena do Programu záchrany architektonického dědictví a Ministerstvo kultury ČR v roce 2004 poskytlo 1,5 mil. Kč a letos částku 2,2 mil. Kč, kromě ministerstva a obce se finančně podílí Liberecký kraj. První fáze záchrany, spočívající ve statickém zajištění objektu, proběhla po vypracování projektu na obnovu ing. arch. Petrem Dostálem ještě v roce 2004. V současné době probíhá rekonstrukce krovu, v dalších letech dojde na výměnu a opravu roubených stěn, položení střešní krytiny (břidlice ze Španělska), stabilizaci kleneb v suterénu a opravu zděných částí. Původní truhlářské detaily – barokní – zůstanou zachovány (vnitřní dveře), některé další (okna), pocházející z druhé poloviny 19. století, budou nahrazeny replikami. Změn se dočká i okolí domu; proběhne sanace rybníka a výstavba skleníků na pěstování bylin podle původního stavu z Kittelovy doby.

Kostel sv, Josefa - obklopený starým hřbitovem se dvěma kovanými kříži členů Kittlovy rodiny a s náhrobky rodiny Römischovy. Po levé straně kostelní věže je studánka, přikrytá přístřeškem z lomového kamene ( konec 18. století ), barokní morový sloup a bývalá fara č.p. 19 a asi 100 metrů pod kostelem je patrová roubená budova Kittlova domu. To vše tvoří ochranné pásmo kostela sv. Josefa. Kostel byl vysvěcen v roce 1760 jako filiální, o dvacet let později ( 1782 ) byl povýšen na farní. Jeho zařízení pochází z let 1770-1780, západní kruchta je z 19. století. V roce 2001 byly do věže instalovány nové věžní hodiny.