wz

Přírodní rezervace Kločoské skály

foto Olga

Skalní město tvoří nesouměrný hřbet ze svrchnokřídových kvádrových pískovců s velkou členitostí. V borové monokultuře se místy zachovaly fragmenty bučin a suťových lesů. Přírodní rezervace o rozloze 228 h, vyhlášená v roce 1985. Toto skalní město leží u obce Klokočí, mezi Turnovem a Kozákovem. Je tvořeno kvádrovými pískovci a v hluboce zaříznutých údolích se vyskytují některé druhy horských rostlin. Nalézá se tu pseudokrasová jeskyně Postojná (Amerika) v Zeleném dole, která je největší podzemní lokalitou v této oblasti a byla osídlena již lidem lužické kultury. Pískovcové skalní útvary jsou rovněž domovem ohrožených druhů netopýrů. Do Klokočských skal také zapadá zřícenina hradu Rotštejn, z 2. poloviny 13. století, ležící 9 km severovýchodně od Turnova.