wz

Dolní Vilémovice


foto Olga

Dolní Vilémovice se nacházejí v jihovýchodní části kraje Vysočina, cca 10 km na jihovýchod od města Třebíč. První písemná zmínka o obci pochází z r. 1294, kotlina byla však osídlena mnohem dříve. V průběhu středověku se velmi často měnili majitelé, až v r. 1678 získal osadu mocný rod Valdštejnů. Ti drželi zdejší statek až do r. 1945. Z výnosu statku byl financován kapucínský klášter v Třebíči. V současné době je areál statku využit jen minimálně a je plánována jeho rekonstrukce. Rodná obec českého hrdiny II. světové války, Jana Kubiše. Spolu s přítelem Jozefem Gabčíkem tvořili skupinu Anthropoid, která byla vysazena v noci z 28. na 29. prosince 1941 asi 20 km východně od Prahy. Tato skupina měla jediný úkol - likvidaci R. Heydricha. Po pěti měsících příprav byl atentát za pomoci dalších parašutistů z jiných skupin proveden. Jan Kubiš padl v chrámu Cyrila a Metoděje v Praze 18. 6. 1942 se svými šesti spolubojovníky. Třicet sedm příbuzných J. Kubiše bylo odvezeno do vězeňského tábora v Terezíně. Po dvou měsících byli někteří propuštěni, nejbližší členové rodiny však byli odvezeni do Mauthausenu a tam 24. 10. 1942 popraveni.