wz

Lipník


foto Olga

Lipník se nachází v jihovýchodní části okresu Třebíč. Název obce byl s největší pravděpodobností odvozen od lípy, kterých zde bývalo velké množství. Ty od 11.stol. mýtila místní šlechta, aby na návrší nechala postavit kostel. Kolem kostela postupně si lidé z okolí začali stavět domky. První písemné zprávy o obci pochází z r.1237.

Kostel sv. Jana Křtitele - Původní dřevěná kaple byla kolem r. 1150 zničena požárem a právě tehdy se započalo se stavbou kostela zděného. Kostel sv, Jana Křtitele - jednolodní stavba s původním románským jádrem, tj. lodí a věží z doby před rokem 1238. Při opravách v  r. 1973 byl na severní straně lodi objeven jednoduchý románský žulový portál. Presbytář spadá již do období gotického.

 

foto Olga