wz

Hrad Sádek

foto Olga

Západně od vsi Kojetic. Nejrannější zpráva o něm pochází z r. 1286, kdy jej vlastnil Štěpán z Uher; po něm patrně nesl hrad i své jméno Ungersberk. V r. 1312 se hradu zmocnil Jan Lucemburský, protože jeho posádka v čele s bratry Jimramem a Artlebem podle vyprávění Zbraslavské kroniky loupila po okolí, a 18 zajatých zločinců dal ihned popravit. Od r. 1387 drželi Sádek Šternberkové a od r. 1399 Valdštejnové. V r. 1430 dobyl hrad přívrženec husitů Hynek z Valče a odňal jej katolíku Jindřichu z Valdštejna. Majitel prý však dostal hrad zpět. V polovině 16. století Brtničtí z Valdštejna Sádek přestavěli v renesančním stylu. Po Bílé hoře získali Sádek Cerboniové. V r. 1694 zapálil hrad blesk a objekt vyhořel. Po požáru byl barokně upraven. V r. 1796 získali hrad Chorynští z Ledské. V majetku Chorynských zůstal Sádek až do r. 1945.