wz

Zámek Valeč

foto Olga

Valeč leží několik km západně od Dalešic. Po zničení starší tvrze ve druhé polovině 15. století ve Valeči nějakou dobu panské sídlo nebylo. Zdejší zámek postavil před r. 1534 Smil Osovský z Doubravice, který r. 1531 valečské zboží získal od Jana z Pernštejna; datum dokončení stavby – 1534 – dokládá letopočet na portálu jenž byl později osazen do patra spojovacího křídla. Po Smilovi Osovském vlastnil Valeč jeho syn Burian a po r. 1567 (do Bílé hory) Vanečtí z Jemničky, za nichž nejspíš došlo k dalšímu zvelebování zámku. Stavební vývoj objektu v rozhodujících rysech patrně dokončili po třicetileté válce Březničtí z Náchoda. Po r. 1785, za rodiny Hessů, ztratil valečský zámek svou rezidenční funkci a byl posléze upraven na kanceláře, byty úředníků a lihovar. Obdobným účelům sloužil i za státního vlastnictví ve druhé polovině 20. století.