wz

Hradčanské rybníky


foto z Internetu

Směrem na Doksy asi 5 km od Mimoně leží vesnička Hradčany, dříve Kummer. Je součástí obce Ralsko. Před vjezdem do Hradčan je po levé straně patrno letiště, na kterém v současnosti působí ultralehká letadla. Uprostřed vesničky je tzv. Kummerské jezero, neboli Hradčanský rybník. Jedná se vlastně o velkou rybniční soustavu několika rybníků s rozlehlými mokřady v pramenné oblasti Hradčanského potoka, rozkládající se na ploše o výměře 1,45 km. Rybníky byly dříve součástí chráněného území "Oblast dokeská a pohoří Kumer". Tvoří soustavu nevelkých rybníků s hustými rákosovými porosty a význačnou vodní a bažinatou květenou. Rybníky jsou obklopeny menšími rašeliništi, bahnitými loukami a lesními porosty. Území má značnou hodnotu po stránce krajinných krás. Rybníky byly zakládány již v první polovině 14.stol.  

Osamělá Hvězda.

foto  Olga

Je to atypické občerstvovací zařízení na břehu rybníka, k dostání jen lahváče zn. Gambrinus 10 a 12.  Jeho součástí je i mini ZOO, kde můžete zhlédnout např. medvídky mývaly, lišáka, bažanty, kunu, mývalovce kuního, kozu, holuby, pávy, divoké prase atd.    

foto  Olga foto z Internetu