wz

Vesnické památkové rezervace

Žďár

Vesnická památková rezervace Žďár je tvořena souborem roubených stavení umístěných na návsi i v přilehlých ulicích. Jedná se o přízemní i patrové stavby z 18. a 19. století. Za zmínku stojí kamenná ulička strmě se svažující z návsi do Dolního Žďáru, v níž jsou roubené chalupy vestavěné přímo do skály.

foto Olga

Nosálov

Obec Nosálov se rozkládá na jihovýchodním úpatí Vrátenské hory, 6 km severně od Mšena. Nejstarší doklady osídlení pocházejí ze střední doby kamenné (8 000 – 5 000 l. př. Kr.). V historických pramenech se Nosálov připomíná v roce 1324, kdy patřil k panství hradu Bezděz. Jádrem vsi je rozlehlá náves se zděnou výklenkovou kaplí z 1. pol. 19. století. Půdorysné vidlicové členění zástavby obce pochází z období gotické kolonizační vlny ve 14. století.Podél severní strany návsi je téměř souvislá řada bývalých hospodářských usedlostí s patrovými roubenými obytnými domy z konce 18. a z 19. století. Soubor staveb v Nosálově náleží typologicky k roubenému severočeskému domu pojizerského okruhu. Středová část obce byla pro svou vysokou kvalitu lidové architektury prohlášena v roce 1995 památkovou rezervací lidové architektury.

foto z internetu