wz

Máchovo jezero

foto Olga

Ve třetihorách, v místech dnešního jezera, bývalo velké jezero, jež zbylo po druhohorním moři. Během staletí se jezerní hladina zmenšovala, na březích se usazovala tenká vrstva řašeliny. V poslední době ledové ustupující ledovec prohloubil odtok jezera, hladina se postupně snížila a na místě rozsáhlého jezera zbylo jen rašeliniště. V r. 1366, na popud Karla IV., byla průrva s potokem na dně zahrazena a vznikla tak dnešní vodní plocha. Na rybníku se nacházejí 2 ostrůvky: Kachní ostrov a Myší zámek se zbytky tvrze z 15. století. Oba ostrůvky jsou významnými hnízdišti vodních ptáků a nejsou proto přístupné.