wz

Národní přírodní památka Swamp

foto z internetu

Unikátní rašeliniště v zátoce na jihovýchodním břehu Máchova jezera vzniklo na písčitých náplavech v důsledku zvýšení hladiny podzemní vody při založení této vodní nádrže. Výjimečnost lokality potvrdily algologické průzkumy v posledních letech – z lokality je uváděn výskyt více než 170 druhů řas, byly popsány desítky nových druhů. Příkladem může být druh obrněnky (Dicranochaete bohemica). Z vyšších rostlin se na lokalitě vyskytuje kriticky ohrožená hrotnosemenka bílá (Rhynchospora alba), ohrožená rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) a klikva bahenní (Oxycoccus palustris). V rašelinných tůňkách roste drobný leknín bělostný (Nymphaea candida). Společenstvo ptáků je zastoupené bukačem velkým (Botaurus stellaris), motákem pochopem (Circus aeruginosus), bekasínou otavní (Gallinago gallinago) či ledňáčkem říčním (Alcedo atthis).