wz

Klášter Hradiště nad Jizerou

foto Olga

Klášter Hradiště nad Jizerou leží nedaleko Mnichova Hradiště, asi 2,5 kilometrů . 1144 - 1145 - první písemné zmínky. Do zdejšího kraje zavítali mniši cisterciáckého řádu, aby si zde vybudovali nové sídlo (klášter) na místě, jež jim daroval šlechtický rod Markvarticů. Mniši se těšili přízni panstva, což se projevilo v neustálém shromažďování majetku, takže do patnáctého století soustředili ve svých rukou rozlehlé panství. Zaujímalo velkou část Mnichova Hradiště a spolu s ostatními državami mělo rozlohu 25.000 hektarů . 1420 - husitské oddíly, táhnoucí z Hradecka na pomoc Praze, ohrožené křižáky, přitáhly pod vedením Hynka Krušiny z Lichtemburka a sídlo mnichů vypálily. Konvekt ze zničeného kláštera se přestěhoval na hrad Bezděz a v roce 1458 se rozpadl. Centrum celého panství se přesunulo do nedalekého Mnichova Hradiště. Statky klášterní zabral Jan z Vartemberka na Ralsku. Více než 100 let, až do druhé poloviny šestnáctého století zůstal klášter v troskách. 1570 - příchod Jiřího z Labouně, který zde začal stavět zámek v renesančním stylu. Za krátkou dobu přešel nový zámek do rukou Václava Budovce z Budova, který zde rovněž provedl některé stavební úpravy. Z té doby pochází brána zámku v typickém renesančním provedení. 1621 - Budovcův skon na Staroměstském náměstí. Novým majitelem zámku se stal Albrecht z Valdštejna. Jeho příbuzní podrželi zámek i po jeho smrti a po celé osmnácté století.

 Pivovar

foto Olga

1852 - poslední období zámku, byl zde umístěn pivovar. 1869 - požár zámecké stavby, budova plně přizpůsobena potřebám pivovaru. Konec devatenáctého století - pivovar Klášter patřil mezi sedm největších pivovarů v českých zemích.  Při rozsáhlé přestavbě na pivovar byla zničena většina původní renesanční výzdoby a zámek ztratil vzhled panského sídla, ale i přesto dodnes působí monumentálním dojmem. Až do roku 1921 stálo v zámeckém areálu zřícené zdivo románské klášterní baziliky, ze které zůstal pouze krásný hlavní portál s kusem zdi uprostřed pivovarského dvora