wz

Vojenský prostor Kuřivody

foto Olga

Vojenský prostor byl na území obce Ralsko (kolem Kuřivod, které leží 12 km jihovýchodně od Mimoně) vymezen již v době první republiky. Prostor splňoval veškeré předpoklady pro vojenský výcvik a budování rozsáhlé vojenské základny. Za 2. svět. války byl prostor obsazen vojsky Wehrmachtu. Po válce padl zpět do českých rukou. V té době bylo dostaveno vojenské letiště, jemuž Němci položili základy. Významným mezníkem se stal rok 1968. Intervence Varšavských vojsk pro Ralsko znamenala obsazení sovětskými vojáky až do r. 1991. Pozice vojenského prostoru byla dobře strategicky umístěná. V případě třetí světové války by se v podstatě jednalo o jednu z nejbližších základen, která by byla schopna útoku hned za hranicemi železné opony. Vojenský prostor se rozkládal na několik významných celků. Např. jaderný polygon (polesí Borečku), letiště Hradčany, tanková střelnice Židlov a střelnice ve Bělé, různé muniční sklady, cvičiště atd. Správním centrem oblasti se staly Kuřivody. Nejpřísnějšímu utajení podléhaly jaderné sklady (vybudovány r. 1966), kam měly přístup (kontrola) pouze nejvyšší špičky zástupců vojsk Varšavské smlouvy. V obavách ze špionáže byl průjezd (dvě hlavní trasy: Mimoň - Mnichovo Hradiště a Mimoň - Doksy) možný pouze po předložení občanského průkazu (cizinci neměli dovoleno prostorem projíždět). Bez vážných příčin jste na trase nesměli zastavit.

foto z internetu
Tanková střelnice v Bělé Tanková střelnice Židlov Tanková střelnice Hvězdov

Bývalý VVP Ralsko byl zřízen v roce 1950 a jeho velikost postupně narostla až na 250 km2. Po roce 1968 v něm naši armádu vystřídala armáda sovětská a do roku 1991 bylo toto území pro veřejnost neprodyšně uzavřené. Před válkou zde žilo více než 7 000 obyvatel převážně německé národnosti ve 20 venkovských sídlech a jednom malém městě Kuřivody (Huehnerwasser). Po odsunu Němců bylo sice toto území dosídleno asi 3 tisíci nových obyvatel, kteří ale byli po roce 1950 opět vysídleni a historická sídla byla prakticky zlikvidována. Paradoxně nejvíce lidí zde však žilo během sovětské okupace v letech 1968-90, asi 20 000 sovětských občanů. Nebyli to jenom vojáci, ale celé rodiny. V roce 1988 zde byla dokončena modernizace v té době největšího vojenského letiště na našem území. Po zrušení vojenského prostoru k 1.1.1992 sem přišli opět noví obyvatelé z východu, a sice Volyňští Češi z Ukrajiny, z míst postižených černobylskou katastrofou. Největší část bývalého VVP připadla nově vzniklé obci Ralsko, která výměrou 170 km2 patří k plošně největším obcím v republice.