wz

Zábrdka

foto Olga

Potok tekoucí údolím na severozápad od Mnichova Hradiště, pod Klášterem Hradiště nad Jizerou se vlévá do Jizery – krajina v jeho okolí nabízí k procházkám mnoho malebných přírodních partií, v údolí jsou rovněž rozmístěny plastiky, které speciálně pro tuto konkrétní krajinu vytvářejí domácí i zahraniční umělci na sochařských sympoziích, které se od r. 1996 (v současnosti každý lichý rok) konají na sklonku léta na koupališti v Klášteře Hradiště nad Jizerou, největší shluky těchto soch jsou v katastru obcí Borovice, Dolní Bukovina, v samotném Klášteře a nejbližším okolí a také jz. od něj v blízkosti Maníkovic.