wz

Čechtice

První písemná zmínka o Čechticích pochází z roku 1315. Ve 14. století stála v Čechticích vladycká tvrz. Do 15.stol. zde sídlili páni z Čechtic. Tvrz však už v 15.stol. zpustla a zřítila se. V 16.stol. se majitely stávají Střelové. Ti usilují o povýšení Čechtic na město. Čechtice, protože Čechtice ležely na křižovatce cest spojujících významná svobodná královská města. Rod Střelů v r.1606 potvrdil všechny získané městské výsady a započal výstavbu radnice. Městečko tedy dostalo svou radnici, kde zasedali konšelé v čele s purkmistrem. Mělo při faře i školu. Mělo také zámek, patrně na stejném místě, kde stojí dnešní zámecká budova.

foto z internetu

foto Olga

foto z internetu

Kostel sv. Jakuba - Původní farní kostel z doby panování krále Václava II. pozbyl zcela svého gotického rázu. Po mnoha požárech byl vždy dobově přestavěn. Varhany zhotovené na objednávku mohly být slavnostně instalovány v roce 1836. V 17. století byl barokně přestavěn, pouze některé detaily nesou prvky gotiky. Hlavní oltář je rokokový Co je uloženo a nebo kdo je uložen v prostorách v podzemí kostela se nepodařilo zjistit. Kolem kostela se původně rozkládal hřbitov. V roce 1853 se začalo pohřbívat na novém hřbitově a starý byl postupem doby zrušen.

Barokní zámek - postaven v letech 1656 - 1658 jako novostavba a nebyl nikdy zcela dokončen. U jeho zrodu stál František Antonín Josef, hrabě von Holleweil. Ke konci 17. stol. nebo začátkem 18. stol. bylo prodlouženo západní křídlo. V roce 1766 je uváděn jako majitel panství Karel Josef von Palm-Gundenfingen a po roce 1841 jsou jako majitelé uvádění Auerspergové. Od nich obec zámek koupila v roce 1926 a přestavěla jej na školu, která zde byla až do roku 1996. Dnes je zámek v soukromých rukou, využíván jako hotel.

 

Radnice - Na jejím postavení má zásluhu Jindřich Střela z Rokyc, který odkoupil dům na náměstí zvaný ,,komisní” a určil ho ke stavbě radnice. Záměr byl uskutečněn roku 1606. Budova byla upravena v 19. století