wz

Kácov

První doklad o Kácově je spojen se zdejším farním kostelem Narození Panny Marie z r.1352. Je pravděpodobné, že již v té době byl Kácov městečkem. Prvním doloženým rodem vlastnícím Kácov je rod Černčických z Kácova, který panství držel až do r.1437 a jejichž erb je spojuje s pány z nedalekého Talmberku. Už v r.1457 je připomínán pivovar. Od r.1555 do r.1623 vlastnili Kácov Čejkové z Olbramovic, jímž bylo panství zkonfiskováno a prodáno Janu Werdeovi z Wenderbergu. R.1623 vypuklo povstání poddaných, kteří vyplenili kácovský zámek. Během 17.stol. se střídaly v držení různé šlechtické rody. Anna Marie Toskánská koupila kácovské panství v roce 1726 a zahájila zde významnou stavební činnost dodnes nepřehlédnutelnou. Po smrti její dcery se kácovské panství stalo součástí toskánských statků a sdílelo jejich osud. V r.1765 bylo městu uděleno právo hrdelní. Od r.1847 se stal Kácov majetkem rakouského císaře Ferdinanta V. Mezi slavné rodáky Kácova patří biskup budějovický - Jan Valerián Jirsík.

 
foto Olga

 

foto Olga

foto z internetu

Zámek-stojí na místě bývalé tvrze z 15. st . Ta byla r. 1627 vypleněna nevolníky. Po opravách v r.1635 vznikl zámek. V letech 1727-1733 ho dala A. M. Toskánská přestavět v barokním stylu. Ačkoliv Anna Marie sídlila v Zákupech, věnovala značnou pozornost i Kácovu. Dala zpustlý kácovský zámek, kterému předchozí zadlužení majitelé nevěnovali pozornost, přestavět ve stylu barokního severoitalského šlechtického sídla. Po smrti Anny Marie Toskánské r. 1741 se stal zámek již jen sídlem správy panství a úřednickým obydlím. Velkovévoda toskánský je držel až do r. 1847, kdy definitivně připadl císaři Ferdinandovi V. Od r. 1918 patří státu. Kostel: zmínky o něm jsou již z r.1352 a je zasvěcený Narození Panny Marie.V první polovině 18.stol. byl zbarokizován, v r.1819 byl upraven empírově. V r.1845 se zřítila věž a musela být znovu vystavěna.Obraz na hlavním oltáři namaloval v r.1862 J.Hellich.Na vedlejším oltáři upoutá pozornost obraz čtrnácti svatých pomocníků. V kostele je betlém starý přes sto let. Kostel je spojen se zámkem 150 m dlouhou chodbou. Statue Čtrnácti svatých pomocníků v Kácově - barokní sloup s bohatou plastickou výzdobou byl zřízen nákladem velkovévodkyně Toskánské roku 1730.