wz

Načeradec

Zakladatelem je vladyka a vůdce Načerad, který je připomínán již roku 1126 jako posel knížete Soběslava k císaři Lotharovi. Potomci Načeradovi se zvali Vítkové a používali jmen dle svích sídel tak jako Vítek z Prčice roku 1169.

foto Olga

Kostel sv. Petra a Pavla - románská část kostela  je asi z r. 1120 a první písemná zpráva o chrámu se nachází v kronice kláštera Želivského z r.1184, kdy byla v kostele v Načeradci vystavena rakev opata Želivského-Gotšalka. Vedle kostela stojí jako pozůstatek opevnění kostela stará bašta z roku 1278, která je proměněná ve zvonici.Je tu uložena jedna z nejvzácnějších českých pamětihodností, tzv. Načeradský misál. Je na pergametu, ozdobně psaný a pochází ze 13. století. V kostele je románská kruchta a obraz sv. Kateřiny na tvrdém prkně malovaný asi z roku 1360.

Barokní zámek - byl postaven roku 1734 Františekem Josefem ze Starhembergu. Později se majitelé zámku velmi často střídali. V první pozemkové reformě v r. 1925 získala zbytkový statek i se zámkem Družina válečných poškozenců, která zde zřídila dětský domov. Tomuto účelu sloužil do konce 70. let 20. stol. a pak zde byla umístěna zvláštní internátní škola. V současnosti je zde umístěn dětský domov se školou.