wz

Vlašim

Kdysi náleželo k vlašimskému panství v bývalém Kouřimském kraji. Jako ves se připomíná od počátku 14.stol.. Tehdy zde byl vystavěn hrad, který byl sídlem Vlastislaviců z Vlašimi. Ti zde byli až do r.1363. Pak se zde připomínají páni z Vlašimi. Od r.1442 až do r.1546 zde vládli Trčkové z Lípy. Ve 14.stol. se stala Vlašim městečkem s právem zákupným. R.1580 byla císařem RudolfemII. Povýšena na město. Za Talmberků došlo k vzbouření poddaných proti vrchnosti, kteří r.1627 vypálili zdejší hrad. Posledními feudálními držiteli byli knížata z Auersperku.  

foto Olga

foto z internetu

Zámek: Původní hrad nechal postavit ve 14. století Hynek z Vlašimi. Od poloviny 15. století do poloviny století 16. byl hrad postupně přeměňován na šlechtické sídlo a renesančně přestavěn. Od r.1774 až do roku 1945 vlastnili zámek Auersperkové, kteří nechali zámek upravit klasicistně. Touto podobou se zámek chlubí dodnes. V r.1945 byl vyvlastněn a přešel do rukou československého státu. Park

Součástí zámku je i romantický krajinářský park anglického typu založený roku 1775 Karlem a Marií z Auersperků a postupně doplňovaný romantickými stavbami, z nichž se do dneška zachovala hradní zřícenina, čínský pavilón, socha Samsona a Benátská studánka. Vlašimský park představuje v podstatě nejstarší známý počin o založení přírodně krajinářského parku v Čechách, který v minulých dobách patřil k nejzdařilejším.