wz

Tvrz Proseč

foto Olga

Obec Proseč leží u Humpolce. Písemné zmínky o Proseči pochází již z r.1391. Ta následující je z r.1415, kdy na stížný list české šlechty, zaslaný do Kostnice na protest upálení mistra Jana Husa, přivěsili své pečeti také Jaroš z Proseče a Jan z Proseče. Tvrz pravděpodobně vznikla až na konci 14.stol. a byla majetkem rodu Trčků z Lípy. V 16.stol. byla opuštěna a zpustla, neboť v r.1538 je uváděna již jenom ves. Při tloušťce zdiva 1,9 m v přízemí byla minimálně jednopatrová. Opevnění trvze se nedochovalo, lze však předpokládat, že je tvořil příkop s valem. Tvrz je příkladem velice jednoduchého panského sídla příslušníků nižší šlechta na české vesnici z konce 14.stol.