wz

Vodní dílo Sedlice

foto Olga

Vodní dílo Sedlice na Želivce bylo postaveno v letech 1921 - 1927 za účelem akumulace vody k špičkové výrobě elektrické energie. Tato špičková elektrárna vyrábí cca 6,5 mil. KW za rok. Spolu s nádržemi Trnávka a Němčine je Trnávka součástí vodohospodářského komlexu, jehož účelem  zachytávání nečistot, přinášených vodním tokem do násrže Želivka. Hráz je gravitační, zděná z lomového kamene a je obložena kamennými kvádry. Na hrázi je vedena vozovka o šířce 3 metry , která je součástí silnice III. třídy Sedlice-Humpolec. Ovladatelný objem nádrže je 1,87 mil . m3, zatopená plocha 35 ha . Z nádrže je odebírána voda pro hydroelektrárnu osazenou třemi turbínami Francis - horizontální provedení.

délka hráze : 118 m
výška hráze . 14 m nade dnem údolí
kota koruny hráze : 453,90 m .n.m.