wz

Želivský klášter

foto Olga

Stojí na kraji obce Želiv. Klášter z počátku 12. století byl určen pro řád benediktinů, avšak záhy se v něm usadili premonstráti (z jejich řad pocházel husitský kazatel Jan Želivský). Po nájezdu husitů zůstal stát jen kostel. Do konce 16. století byl majetkem rodu Trčků, kteří zbylé části kláštera přeměnili na opevněný hrad. V roce 1559 si vystavěli v areálu Trčkové, tehdejší majitelé panství, goticko-renesanční sídlo zvané Trčkův hrad. Do správy premonstrátů se klášter vrátil až koncem 16. století. V století 17. proběhly barokní úpravy kláštera G. A. Maggim (dokončené 1688). Po požáru v roce 1712 byly budovy obnovovány G. Santinim, který také provedl opravu kostela ve stylu barokní gotiky. Začátkem 20. století se klášter dočkal ještě novorenesančních úprav. Ústřední stavbou komplexu je klášterní kostel Narození Panny Marie, který je významnou ukázkou barokní gotiky. K němu přiléhá ze severu původně raně barokní konvent, dnes pseudobarokní, z let 1652 - 1688. Ze severní strany uzavírají nádvoří pseudobarokní nová prelatura a opatství, ke kterému přiléhá Trčkův hrad s hranolovu věží. Stará prelatura stojí na protější, jižní straně nádvoří. Poblíž kláštera se nachází původně románský jednolodní hřbitovní kostel svatého Petra a Pavla z první poloviny 12. století. Obnoven byl v letech 1712 - 1719 a kolem roku 1930 byl restaurován. Klášter byl do roku 1989 léčebnou. Pak byl vrácen řádu a renovován. Přístupné jsou oba kostely a Trčkův hrad.


foto Olga

Klášterní pivovar

Po šestadevadesátileté přestávce želivští premonstráti opět obnovili  výrobu piva. První pivo se v klášteře pravděpodobně začalo vařit už ve 13. století. První zmínka o klášterním pivovaru je ze 16. století. Vaření piva skončilo v srpnu 1907, kdy klášter vyhořel včetně pivovaru. Zde vyráběná piva se jmenují podle významných opatů. Kvašená patnáctka dostala jméno Gottschalk, po prvním želivské, opatovi, který v klášteře působil ve 12.stol.