wz

Vodní nádrž Švihov (Želivka)

foto Olga

Vodní nádrž Švihov (Želivka) je největší vodárenskou nádrží v České republice. Voda z nádrže zásobuje pitnou vodou nejen Prahu, ale i část okresů Benešov, Beroun, Praha - východ a Praha - západ. Vodní dílo Švihov (Želivka) je rozsáhlým souborem staveb. Sypaná zemní hráz byla vybudována v letech 1965 až 1972 a to 4 km nad soutokem Želivky se Sázavou. Hráz je vysoká 58 m a v koruně má délku 850 m . Úpravna vody má dnes výkon 7 tisíc litrů za sekundu. Přehradní jezero má délku vzdutí 38 km , zatopena byla plocha 1432 ha . Tlakový štolový přivaděč z úpravny vody do hlavního vodojemu v Jesenici je dlouhý 51 km . Štolový přivaděč podchází 31 katastrálních území, 11 obcí a osad, 34 potoků, 2 řeky, 29 silnic a 2 železniční tratě. Vodní nádrž Želivka - Švihov je překlenuta silničním mostem na silnici č. 18, mezi Bezděkovem a Brzoticemi. Délka mostu je 306 m , šířka mezi zábradlím je 13 m . Most stojí na třech vnitřních pilířích, nejvyšší je prostřední - 65 m . Most byl postaven před napuštěním nádrže, v letech 1965 až 1969.