wz

Ózd

foto z internetu

Obec leží na severním úpatí hor Bükk, 5 km od slovenských hranic. Je to druhé největší město této oblasti a žije v něm 40 000 obyvatel. Městem bylo vyhlášeno v r.1947.Tato oblast byla osídlena již ve starověku. Obec Ózd se se tu připomíná od r.1272. Tehdy měla jen 11 obyvatel a byla zařazena do župy Boršod. Bezprostředně sousedila s Gemerskou župou. V minulosti žili obyvatelé v okolí Ózdu roztroušeně v malých osadách a obživu jim zabezpečovalo obhospodařování lesů a orné půdy. K velké změně došlo v pol.19.stol., když zde byla objevena ložiska lignitu. V r.1846 tu byla postavena železářská huť, která patřila k nejmodernějším v Evropě. 150 let trvající hutní průmysl už v převážné míře zanikl. Bohatou minulost dnes připomínají technické památky a dělnické kolonie v okolí. Nyní nastala ekonomická stagnace a je tu vysoká nezaměstnanost. Dnes tu žije početná populace Rómů. Až do 2.světové války tu žila také početná komunita židů. Mezi nejvýznamnější památky města patří románský katolický kostel ze 13.stol. Dřevěný strop s malbami pochází z r.1656. Socha sv. Jana Nepomuckého zde byla postavena v r.1830. Na ulici Gyár se nachází muzeum s expozicí zpracovávání železa v Ózdu, část muzea je věnována i historii města a okolí. Muzeum bylo založeno v r.1971 v budově staré školy, postavené v r.1896. 

foto z internetu

románský kostel

muzeum

Poslechněte si skladbu rómské kapely z Ózdu