wz

Červené Pečky

 

Leží 6 km jižně od Kolína. První záznam o obci Pečky je roku 1333 a je zmiňován jako statek bratří Zdislava z Peček a Václava z Bohouňovic. V době husitských válek za druhé křížové výpravy krále Zikmunda ( 1421 - 1422 ) - běžně uváděná bitva u Kutné Hory proběhla vlastně 6. ledna 1422 u Nebovid. Pro další vývoj Peček je důležitý rok 1530, kdy panství kupuje Václav Hrabáně z Přerubenic. Obec se nadále nazývá Pečky Hrabáňovy. Roku 1754 se panství ujímá svobodný pán Ignát Koch, aby již 10. května 1755 dosáhl povýšení Peček Marií Terezií na městečko (městys ).  Po bitvě u Kolína ( u Křečhoře) v roce 1757 zakupuje Pruské království střed rozcestí na východním okraji městečka ( cesty na Nebovidy a Dolany ) a zřizuje zde hromadný hrob pruských vojáků, na němž  je později postavena jednoduchá mohyla. Poslední změna majitelů nastává v roce 1794, kdy městečko Pečky kupuje Leopold Hrubý. Od roku 1868 nese městečko oficiální název Červené Pečky, zřejmě podle natření Zámeckého pivovaru volskou krví. Mezi známé osobnosti patří místní učitel a spisovatel František Flos, který zde napsal svou knihu "Lovci orchidejí". Svou učitelskou a kapelnickou kariéru zde zahájil František Kmoch. Místní lékař a archeoolog MUDr. František Dvořák, kterého r.1943 popravili za odbojnou činnost fašisti, se zasloužil o vznik Muzea pravěku v Kolíně.

 

foto z internetu

Zámek rodiny Hrubých: Zámek rodiny Hrubých z Jelení byl postaven v 17. století na místě původní tvrze. Náleží k němu budova pivovaru, zámecký park v anglickém stylu s mnohými vzácnými stromy starými více jak 150 let. Největší slávu zažíval zámecký park na přelomu 19. a 20. století. Díky zálibě majitele barona Bohdana Hrubého v botanice se zde pěstovaly a šlechtily v desítkách skleníků okrasné rostliny, zejména orchideje, jejichž kolekce patřila k jedné z nejslavnějších v Evropě. Zdobily císařské sídlo a dodnes je najdeme v Schonbrunnu. Zámecký park:  je v anglickém stylu . Je zde vysazeno mnoho vzácných stromů, starých více jak 150 let.

 

foto z internetu

Pivovar: V obci stojí pivovar z roku 1633, jež byl roku 1908 předělán na parostrojní. Provoz pivovaru zastaven v roce 1943. Kostel Narození P. Marie: je připomínán v r.1352 a byl postaven v gotickém slohu. V r.1518 byl opraven. Hrobka: Na okraji obce si rodina Hrubých v r.1846 postavila empírovou kapli sv. Kříže s hrobkou

 

Na katastrálním území obce se nacházejí dva chráněné krajinné útvary:

1) přírodní výtvor Lom u Červených Peček
2) Lůmek na Vysokém potoce u Bořetic s nalezištěm českých granátů.