wz

Sudějov

foto Olga foto Olga

Leží v lesích asi 4 km JV od Uhlířských Janovic. Osada byla založena až v 18. století kolem poutního kostela svaté Anny. Ten byl postaven v letech 1724-25 nad léčivou studánkou na místě kaple z konce 17. století (dnes pramen sveden do kaple před kostelem). Roku 1742 byly přistavěny trojkřídlé ambity, ale jejich postranní křídla byla roku 1819 stržena. Barokní kostel je jednolodní budova s obdélníkovým, polygonálně uzavřeným presbytářem a sakristií se zvláštní cibulovitou střechou. Nad ozdobným průčelím štít se sochou svaté Anny. Nad portálem kamenný znak stavebníka Karla J. Bredy. Z Ambitů zachováno jen východní křídlo. Má dvě nárožní a jednu střední kapli s otevřenými arkádami. Střední kaple má šindelovou střechu s lucernou a je v ní obraz od V. Kramolína z roku 1761 "Osvobození Vídně od Turků polským králem Janem Sobieským". Před ambity jsou představeny dvě jednopatrové zvonice s cibulovitými střechami a mezi nimi je vchod do ambitů. Ke kostelu vede schodiště se dvěma kamennými sochami andělů. Na návsi barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1749.

foto Olga