wz

Týnec nad Labem

 

Leží asi 12 km východně od Kolína. V době  slovanského osídlení patřilo toto místo zřejmě východním Charvatům, později  Slavníkovcům, pak Přemyslovcům a Vršovcům. První písemná zmínka pochází z r.1110 z Kosmovy kroniky. Ve 14.století se Týnec nad Labem dostal do  majetku sedleckého cisterciáckého kláštera, který tu založil nejen klášter pro mnichy a jeptišky, ale  mlýn a hospodu u přívozu. Po husitských válkách, v nichž byl sedlecký klášter Hynkem Krušinou z Lichtenburka vypálen, se stal majitelem Týnce bratr  Diviše Bořka z Miletínka Vaněk. Postavil tu tvrz dodnes stojící. Pak se  v jeho držení vystřídali další majitelé, až se nakonec jeho majitelem r.1502  stal Vilém z Perštejna. Ten zde zřídil pivovar a založil řadu rybníků. Za Pernštejnů byl v týnci postaven první most. Koncem 16.stol. se Týnec dostává do majetku královského. V roce 1600 císař Rudolf II. jmenoval Týnec  královským komorním městem s právem dvou, později tří trhů  výročních a týdenního trhu dobytčího. 

foto Olga


foto z internetu

Radnice

Základní kámen k této budově byl položen 22.dubna 1782. Stavba radnice byla dokončena 5.listopadu 1782. Původně v prvém poschodí byly pouze dvě místnosti ze strany jižní. Krytá pavlač, budova překryta mansardovou dvojitou francouzskou střechou.  

 

Hřbitovní kostel Blahoslavenné Panny Marie Sedmibolestné

 Postaven v roce 1786 na místě, kde dříve bývala kaplička P. Marie, která pocházela z roku 1682. V době napoleonských válek kostel P. Marie Sedmibolestné úplně zpustl a sloužil dokonce jako magazin pro oves a mouku. Teprve roku 1815 byl kostel zejména zásluhou manželů Harrerových znovu upraven a oplocen.

 

Tvrz Hrad:

V roce 1463 dal císař Zikmund Týnec nad Labem Vaňkovi z Miletínka. Soudí se, že právě on  postavil v Týnci nad Labem tvrz na výběžku severovýchodně od městečka. Roku 1502 získal Týnec Vilém z Pernštejna a připojil jej k pardubickému panství. Tím přestala být tvrz centrem samostatného statku a po ztrátě rezidenční funkce byla prodána týneckým měšťanům a jako mnoho jiných objektů upravena na sýpku a skladiště. K tomuto účelu sloužila tvrz až do nedávné doby. Dnes je neudržovaný objekt v dezolátním stavu, po zhroucení krovu a stropu druhého patra mu akutně hrozí zánik.