wz

Vysoká u Kutné Hory

foto Olga

 Název Vysoká patří kopci s výškou 470 m.n.m. a také obci, která leží kousek pod vrcholem, 4 km jižně od Červených Peček. Obec je velmi stará, připomíná se již ve 12.stol. Dokladem toho je i starobylý kostel Navštívení P.Marie, který je původně snad i předrománský z 10.stol. Tento kostel se později stal sakristií raně gotického kostela s románskými prvky, postaveného ve 13.stol.

Kaple Sv. Jana Křtitele

V letech 1695-1697  Šporkové vystavěli na kopci Vysoká honosnou kapli Sv. Jana Křtitele, jejíž přízemí sloužilo jako barnabitský klášter pro čtyři mnichy ( Po jeho vyhoření v minulém století jsou dosud patrny v lese části jeho vysokých zdí). Byla postavena podle plánu neznámého italského stavitele. Vchod do kaple byl ze tří stran: západu, severu a jihu. Ve středu byla umístěna nádrž se sochou světce, zhotovená z červeného mramoru. Při vysvěcení stříkalo z tohoto vodotrysku víno a sám zakladatel otevřel první kohout. Přívodní roury (olověné) byly neviditelné a ve výzdobě ukryté. Nalezly se prý jejich zbytky v roce 1849. Kaple byla jednoposchoďová, nazvaná „Belveder“, vrch sám zván od té doby Svatojánským. V prvém poschodí byl dosti velký sál a 4 pokoje. V přízemí byla ještě mimo svatyně umístěna kuchyň a zásobnice se skladem. Od kaple až k velké oboře (Roztěž) vedla upravená cesta půl míle dlouhá, osázená 1.100 lípami. R.1834 udeřil blesk do věže a kaple vyhořela.

 

 foto Olga

 

ROZHLEDNA NA VYSOKÉ

Obec Miskovice vykoupila v roce 2001 pozemek, na kterém je postavena rozhledna. Investor původně žádal o umístění vysílače pro operátora sítě mobilních telefonů. Vzhledem k tomu, že kopec Vysoká byl vyhlášen vý- znamným krajinným prvkem, bylo možno na něj umístit pouze stavbu veřejného významu. Investor souhlasil se stavbou rozhledny, kterou nabídl k provozování Obci Miskovice. Stavební povolení bylo vydáno v květnu r. 2001. Dokončena byla v září 2001, kdy začalo zkušební vysílání Českého rozhlasu - stanic ČRo 2 a Regina pro středočeský kraj.

V červenci a srpnu: od úterý do neděle 10 - 18 hodin
Mimo sezónu-v zimním období:   soboty a neděle 11- 16 hod. (Otevřeno pouze za daleké viditelnosti!!)
Zvláštní návštěvy objednejte na telefonu č. 327515322.

 

KOPEC VYSOKÁ

Kopec Vysoká je nejvýznamnější krajinnou dominantou a nejvyšším bodem blízkého okolí Kutné Hory. Navazuje na věnec rulových kopců v severozápadním okolí města (Kaňkovské vrchy, Sukov, Kuklík, Miskovický vrch, Opatovický vrch). Vrch nad vsí, Miskovice, 470 m vysoký. Původně celý zalesněný. Dolováním v Kutné Hoře lesy spotřebovány na tavení rudy. Vysoká byla zvána těž „Belveder“ nebo „St. Johanes Baptis“. Kopec je sopečného původu, čněl do výše již v době křídového moře a na jeho svazích vznikaly usazeniny zahynulých živočichů, vápenec. Ve vrstvách horyenuského vápence jsou zkameněliny: Rohonu Radiolites, Sanctae Barbarae, korále, houby, ramenonožce a ústřice.