wz

Zbraslavice

 
foto Olga

Zbraslavice leží asi 16 km jihozápadně od Kutné Hory a 10 km severovýchodně od Zruče nad Sázavou.O založení Zbraslavic nejsou žádné přesné historické záznamy. Ale kdysi dávno prý žil potulný rytíř Zbraslav, který si vybudoval srub v lesích na svahu Poupilu. Kolem srubu později vznikla osada, v níž žili potomci a poddaní rytíře Zbraslava – Zbraslavici. Již ve 12. století byl v blízkosti tvrze vybudován románský kostelík a v jeho sousedství vzniklo rozlehlé čtvercové tržiště (dnešní náměstí). Při požáru v roce 1496 lehlo celé městečko, včetně kostela, popelem, uchráněna zůstala pouze tvrz. Prvním doloženým majitelem byl roku 1260 Rudolf ze Zbraslavic, jehož potomci zde potom sídlili až do první třetiny 14. století. Poté bylo zboží rozděleno mezi více majitelů, a to až do počátku 15. století, kdy je opět spojil Mikuláš z Kolovrat na Chřenovicích. Z průběhu druhé poloviny tohoto století je doložen dlouholetý majetnický spor mezi Svatby z Otradovic a Bohušem ze Švabínova a z Drahobudic, který tehdy vlastnil třetinu zbraslavického statku. vatbové však majetek zanedlouho opět spojili a Jiří Svatba jej potom roku 1534 prodal Jindřichu Firšicovi z Nabdína. Z dalších rychle se střídajících majitelů lze uvést Malovce, Horňátecké z Dobročovic a po r. 1667 Odkolky z Újezda. Časté majetkové změny ukončil až rok 1885, kdy Zbraslavice se sousedním Hodkovem zakoupil podnikatel Jan Šebek, jehož potomkům patřily až do znárodnění r. 1948.Před rokem 1559 byl Zbraslavicím udělen městský znak – černé orlí křídlo v červeném poli.

 

foto Olga foto z internetu

Kostel sv. Vavřince:

Jednolodní obdélný kostel s polygonálním kněžištěm a jižní věží. Stavba s románským jádrem z 12. století byla přestavěna na konci 13. století (kněžiště). Věž je z 16. století. Celek byl upravován barokně v 18. století .

Zámek:

V průběhu 18. století byl mezi starou tvrzí a kostelem postaven nový zámek. Objekt je v jádře renesanční, přestavěný v baroku. Hospodářský dvůr z 18. století byl upraven v 19. století, v současnosti je v soukromých rukou.

Tvrz:

Vznikla koncem 13. století.  vznikl obdélný areál, chráněný ze tří stran nevysokými ale strmými svahy a navíc ještě příkopy. Někdy na konci 15. století byla pak budova zřejmě kvůli potížím se statikou podepřena dvěma masivními nárožními pilíři (jeden z nich je dosud dochován při severozápadním nároží). V průběhu druhé poloviny 16. století byla tvrz renesančně přestavěna a získala nejspíše podobu pravidelné čtyřkřídlé dispozice uzavírající malé nádvoří; z této stavební etapy se však mnoho nedochovalo. V průběhu 18. století byl mezi starou tvrzí a kostelem postaven nový zámek a tvrz byla využívána jen účelově, a to až do r. 1809, kdy ji zcela zničil mohutný požár. Po něm byla většina konstrukcí zbořena a na základech severního a západního křídla vznikly nové hospodářské budovy, které existují dodnes.