wz

Žehušice

 

První dochovaná písemná zmínka pochází z r. 1350, kdy obec patřila Hynkovi a Ješkovi Vítkovým. R.1540 byla obec Ferdinandem I.  povýšena na městečko.  R. 1601 císař Rudolf odejmul Žehušicím statut městečka a přidělil jej i se znakem obci Chotusice. R.1661 obec získal Michael Osvald, hrabě z Thunu Hohensteinu. R.1760 byla zahájena stavba kostela Sv. Marka. Hrabě Josef Matiáš z Thunu Hohensteinu. založil r.1826  tradici chovu bílých jelenů. V r.1822 byl postaven kamenný most přes Doubravku, na nějž byla v r.1830 umístěna socha Sv. Jana Nepomuckého. V r.1989 byl majetek navrácen původním majitelům, jimž byl r.1918 zabrán.

Žehušicko je Krajinná památková zóna chránící mimořádně urbanisticky a architektonicky významný celek - komlex urbanizované barokní a klasicistní krajiny mezi Žehušicemi, Vlačicemi, Novými Dvory, Kačinou a Habrkovicemi.

foto Olga

foto Olga

Zámek: Gotická tvrz z konce 15. století přestávala o dvě století později splňovat nároky tehdejších majitelů Žehušic. Když roku 1661 koupil žehušické panství Michal Osvald z Thun-Hohenstein zahájil ihned stavbu nového raně barokního sídla, dokončenou r.1679. 18. století přečkal zámek bez výraznějších změn, rozsáhlé empírové úpravy provedl až před rokem 1826 Josef Matyáš Thun. Ve druhé polovině 19. století změnili Josefův syn Osvald a vnuk Josef Osvald původní francouzský park na anglický park o rozloze 25 hektarů , který k východu přecházel v rozsáhlou oboru, známou svým stádem bílých jelenů. Roku 1913 koupil žehušické panství Václav Storme a až do roku 1948 bylo panství v soukromém držení. Po konfiskaci sloužil zámek až do konce 80. let 20 století  školským účelům. Po roce 1989 byl navrácen původním majitelům, dnes však zřejmě bez využití pozvolna chátrá. Kostel sv. Marka Pozdně barokní kostel byl postaven v roce 1760. Opravován byl v letech 1800, 1932 a nedávno. Jednolodní stavba kostela se čtvercovou sakristií je obehnána zdí. Ta ohraničovala zrušený hřbitov, což dokazují dochované náhrobky ze 16. století. V rohu hřbitovní zdi je pozoruhodná maurská zvonice z roku 1770.

       
Obora

foto  z internetu

Obora Žehušice vznikla na popud hraběte Matyáše Thun-Hohensteina v roce 1826. Ten tehdy nechal vysušit velký rybník za zámeckým parkem. Vznikla tak obora o rozloze téměř 250 ha. Od hraběte Kinského z Chlumce nad Cidlinou dostal několik kusů bílé jelení zvěře, těm se zde dařilo a v nejlepších dobách čítalo stádo až 200 kusů. Dnes v oboře žije kolem 130 bílých jelenů a spolu s nimi je zde chována černá mutace daňka skvrnitého. V turistické sezóně je možné jednou denně s průvodce navštívit oboru